Ai nevoie de ajutor? Contacteaza-ne la: contact@ptc-auto.ro  /  0351 630 022

Politica de Confidentialitate

Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru noi. Utilizarea paginilor de internet ale site-ului ptc-auto.ro este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește sa utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, cum ar fi spre exemplu deschiderea unui cont în vederea folosirii serviciilor, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesara.

 

CONDITII GENERALE

Website-ul ptc-auto.ro este administrată de către societatea PTC ONLINE SRL, cu sediul în Craiova, Strada Vrancei, Nr. 20, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1581/2014, identificata cu CIF RO33676778, e-mail contact@ptc-auto.ro, telefon 0351 630 021.

Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul document ori de cate ori este necesar fără o notificare prealabilă. Orice modificare adusă prezentului document intra în vigoare imediat după publicarea sa pe site. Utilizatorii site-ului vor fi informați despre modificarea prezentului document direct pe site, sau după caz, prin e-mail. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Utilizatorul site-ului continuă să utilizeze site-ul după ce a avut loc o modificare a prezentului document, se consideră ca respectivul Utilizator este de acord cu modificările produse.

Va rugam sa luați în considerare ca accesand site-ul nostru, acceptati în mod necondiționat Politica de Confidentialitate, Politica de Cookie-uri, precum și Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului și a softului. În cazul în care un Utilizator nu este de acord cu una sau toate condițiile stipulate în Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului sau cu Politica de Confidentialitate, Politica de Cookie-uri, nu poate folosi site-ul și softul aferent, și este recomandata încetarea utilizării acestui site. Depunem eforturi pentru a asigura protectia confidentialitatii dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre. Prin urmare, avem o politică menită să stabilească modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi procesate si protejate.

 

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE, RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@ptc-auto.ro - cu mențiunea: în atenția Responsabilului PTC AUTO cu protecția datelor.

 

CUPRINS 
I.DEFINITII
II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE
II. 1. În cazul în care plasați o comandă pe www.ptc-auto.ro
II. 2. În cazul în care vă creați un Cont
II. 3. În cazul interacțiunilor cu echipa de suport PTC AUTO
II. 3. A. Când ne contactați prin telefon / email sau rețelele de socializare
II. 3. B. Când echipa PTC AUTO vă contactează prin telefon sau e-mail
II. 3. C Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relationarii telefonice
II. 4. În cazul vizitării paginii noastre www.ptc-auto.ro
II. 5. În cazul în care sunteți un beneficiar al informațiilor comerciale
II. 6. În cazul în care veți participa la concursul pentru consumatori
III. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IV. DURATA DE PRELUCRARE
V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VI. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VII. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ
VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IX. CONTACT

 

I. DEFINITII

Declarația privind protectia datelor a PTC ONLINE SRL se bazează pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicăm mai intai terminologia utilizata. În aceste documente folosim, printre altele, următorii termeni:

 1. a) Date personale - Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabila ("persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
 2. b) Persoana vizată - Persoana vizată este orice persoana fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.
 3. c) Prelucrarea - Procesare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 4. d) Restrictionarea prelucrării - Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
 5. e) Profilarea - Profilare înseamnă orice forma de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care consta în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
 6. f) Pseudonimizarea - Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel incat datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure ca datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 7. g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare - Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu alții, determină scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevazute de legislatia Uniunii sau de statul membru.
 8. h) Procesor - Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
 9. i) Beneficiarul - Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terta parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie sa fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
 10. j) Terț - Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau operatorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.
 11. k) Consimțământ - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifica, informata si lipsită de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .

 

II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE PRELUCRĂRII ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

II. 1. În cazul în care plasați o comandă pe www.ptc-auto.ro

Atunci când plasați o comandă pe website-ul nostru, prelucrăm următoarele date necesare încheierii și îndeplinirii contractului de vânzare. Aceste date sunt esențiale pentru prelucrarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe website:

 1. A) Date de identificare: nume, prenume, CUI și CIF dacă achiziționați pe firmă (persoană juridică)
  B) Date de contact: adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, numărul de telefon, codul postal
  C) Date care apar pe durata existenței contractului - produsele achiziționate.
  D) Date Financiare: informații cu privire la cardul dvs. de credit/ debit, informații cu privire la contul dvs. bancar și alte informații bancare, solicitări de rambursare și statusul acestora, informații privind motivele de solicitare a rambursării plăților;

SCOPUL PRELUCRĂRII: Prelucrarea datelor dvs. personale se realizează în scopul îndeplinirii contractului de vânzare, pentru a prelucra comanda dvs. trimisă prin intermediul www.ptc-auto.ro, pagina oficială de Facebook și Instagram, al liniei de client, livrarea produselor, precum și emiterea facturilor fiscale. Adresa de e-mail și numărul de telefon sunt folosite pentru confirmarea comenzii, confirmarea de primire a plății, trimiterea facturii electronice, pentru informarea continuă cu privire la starea comenzii dvs., precum și pentru alte informări privind comanda respectivă, organizarea returului de produse comandate.

TEMEIUL DE PRELUCRARE:  Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si definit in cuprinsul Termenilor si Conditiilor https://ptc-auto.ro/pages/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si PTC AUTO.
- Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);
- Respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul (art. 6 alin. 1, lit. c GDPR);

II. 2. În cazul în care vă creați un Cont

Pe website-ul nostru aveți posibilitatea de a vă înregistra și crea un cont. Acesta este protejat prin intermediul unei parole setate de dvs, la care noi nu avem acces, iar în cazul în care o uitați/pierdeți o puteți reseta accesând link-ul https://ptc-auto.ro/account/login#

Prin crearea unui cont de client pe pagina https://ptc-auto.ro/account/register, ulterior luării la cunoștință a prezentei politici, utilizatorul paginii PTC AUTO – își dă consimțământul pentru ca datele sale personale (solicitate în formularul de creare a contului de client) să fie prelucrate de către PTC AUTO în scopul executării contractului, respectiv a satisfacerii comenzilor clientului (comercializării/livrării produselor operatorului, comandate de client).

În cadrul contului, beneficiați de acces nelimitat la datele dvs. personale și la o eventuală modificare a acestora și aveți posibilitatea de a vedea istoricul comenzilor efectuate de dvs.

Datele prelucrate sunt:

 1. A) Date de identificare: nume, prenume, date companie (CUI, adresă)
  B) Date de contact: adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, numărul de telefon, cod postal
  C) Date de acces: parola (nu avem acces la parola reală)
  D) Date comenzi: istoric și status comenzi, ID comandă

SCOPUL PRELUCRĂRII: Scopul acestei prelucrări constă în crearea contului, executării contractului, respectiv a satisfacerii comenzilor clientului (comercializării/livrării produselor operatorului, comandate de client).

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Executarea unui contract la care persoana vizată este parte (comercializare / livrarea produselor operatorului, comandate de către client) (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);

II. 3.  În cazul interacțiunilor cu echipa de suport PTC AUTO 

II. 3. A. Când ne contactați prin telefon / email sau rețelele de socializare

În cazul în care decideți să ne contactați prin serviciul nostru de asistență pentru clienți (telefon sau email), procedăm în principal la prelucrarea înregistrării convorbirilor telefonice (mai multe detalii găsiți la rubrica Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relationarii telefonice), care sunt monitorizate, precum și la înregistrarea comunicațiilor prin e-mail.

În cazul în care ne veți contacta cu privire la solicitarea dvs., prin intermediul paginii noastre sau al contului din cadrul rețelelor de socializare alese, prelucrarea datelor dvs. personale este realizată în exclusivitate în conformitate cu Principiile de prelucrare a datelor personale ale societății care este operatorul rețelei de socializare respective.

În acest caz, putem să prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
A) Date de identificare: nume, prenume
B) Date de contact: adresa de e-mail, telefon
C) Date privind Relația cu Clienții:
a) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic cu serviciul de relații cu clienții, sau o corespondență de live chat/e-mail
b) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de contract sau feedbackul dvs.,
c) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal
d) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport (notițe, înregistrări etc.), inclusiv durata medie a acestora
e) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la produsele noastre și serviciile de Customer Care
D) și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați 

Vă putem contacta prin telefon și / sau prin e-mail pentru a vă aduce aminte de faptul că aveți produse în coșul cu cumpărături sau ca să vă ajutăm cu finalizarea comenzii dvs., pentru a vă comunica starea actuală a cererii dvs., a comenzii sau a reclamației, eventual pentru a solicita de la dvs. informații suplimentare aferente.

SCOPUL PRELUCRĂRII: În această situație, vom folosi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul prelucrării cererii dvs., al eliminării sau soluționării unor probleme posibile din cadrul procesului de îndeplinire a contractului de vânzare. În cazul în care ne veți contacta telefonic, vom proceda la înregistrarea acestei convorbiri, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor noastre, în urma unei atenționări prealabile. 

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Executarea unui contract de vânzare sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);

II. 3. B. Când echipa PTC AUTO vă contactează prin telefon sau e-mail

Pe parcursul furnizării produselor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numărul de telefon, pentru a vă notifica cu privire la orice modificări intervenite în termenii și condițiile de utilizare a Platformei și/sau în legătură cu orice alte aspecte legate de executarea contractului dintre PTC AUTO și dumneavoastră. 

Date prelucrate:

 1. A) Date de identificare: nume, prenume
  B) Date de contact: adresa de e-mail, telefon
  C) Date privind Relația cu Clienții:
  a) notițe sau înregistrări ale unui apel telefonic cu serviciul de relații cu clienții, sau o corespondență de live chat/e-mail
  b) detalii cu privire la reclamațiile, întrebările, solicitările legate de contract sau feedbackul dvs.,
  c) cereri de acces la datele dvs. cu caracter personal și alte cereri de exercitare a drepturilor dvs. conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal
  d) alte înregistrări ale interacțiunilor dvs. cu noi, indiferent de suport (notițe, înregistrări etc.), inclusiv durata medie a acestora
  e) informații privind nivelul dvs. de satisfacție raportat la produsele noastre și serviciile de Customer Care
  D) și orice alte informații pe care le furnizați de bunăvoie în momentul în care ne contactați

SCOPUL PRELUCRĂRII: În această situație, vom folosi datele dumneavoastră cu Caracter Personal doar pentru a vă contacta în legătură cu aspectele ce țin de executarea contractului dintre PTC AUTO și dumneavoastră și de furnizarea serviciilor.

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. (art. 6 alin. 1, lit. b GDPR);

II. 3. C. Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relationarii telefonice

PTC AUTO prelucreaza date cu caracter personal in contextul relationarii telefonice. Toate apelurile primite sau efectuate de catre PTC AUTO sunt inregistrate iar in cazul relationarilor telefonice are loc o prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. 

Aceasta sectiune se completează cu restul sectiunilor din aceasta Politica de confidentialitate, cu prevederile privind prelucrarea datelor datelor cu caracter personal.

 1. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în cadrul serviciilor de Call Center sunt cele rezultate din înregistrarea audio (vocea) și datele furnizate în timpul conversațiilor telefonice: Nume și prenume, Adresă email, Număr de telefon, Adresa de livrare și facturare, Orice alte date personale furnizate incidental în timpul apelului telefonic de către persoana vizată.
 2. Cum colectam datele: înainte de stabilirea conexiunii telefonice, mesajul de întâmpinare va menționa că apelul efectuat urmează să fie înregistrat, iar dacă nu doriți acest lucru, vi se specifică canalele alternative prin care ne puteți contacta. Prin continuarea apelului, sunteți de acord cu înregistrarea apelului.   Dacă nu dorești ca apelul tău să fie înregistrat, ne poți în continuare contacta prin oricare din următoarele modalități:
  - email la adresa contact@ptc-auto.ro
  - transmiterea unei cereri prin intermediul poștei și/sau serviciilor de curierat la sediul nostru
  - pagina oficială de Facebook sau Instagram
  - Chat / Whatsapp
 3. SCOPUL PRELUCRĂRII: Datele sunt prelucrate in contextul relationarii telefonice pentru urmatoarele scopuri:
  - demersurile necesare pentru identificarea clienților
  - gestionarea comenzilor plasate de către clienții PTC AUTO
  - Imbunatatirea calitatii serviciilor si convorbirilor purtate clienții PTC AUTO
  - Verificarea inregistrarilor in situatia unei plangeri si/sau reclamatii ulterioare din partea cliențilot PTC AUTO;
  - gestionarea solicitarilor si sesizarilor primite; 
 4. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII: Temeiul juridic al prelucrării este Art. 6 (1), litera a) din GDPR – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, menționate în Secțiunea 4. Clientul este informat cu privire la înregistrarea și monitorizarea apelului telefonic atunci când conversația este inițiată și acesta are opțiunea de a-și exercita dreptul de a se opune în orice moment, așa cum este descris mai sus.
  Utilizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus în alt scop, fără legătură cu cele menționate la punctul a), poate fi realizată numai cu consimțământul persoanelor vizate.
  În ceea ce îi privește pe angajații PTC AUTO, supuși operațiunilor de înregistrare, temeiul juridic este Art. 6 (1) litera f) – interesul legitim al PTC AUTO de a evalua performanța angajaților și de a furniza feedback.
 5. Perioada de retenție a înregistrărilor: înregistrările audio sunt stocate pe o perioadă de 30 de zile, exceptând cazurile în care interesul legitim al PTC AUTO prevede o perioadă de retenție mai lungă. După data expirării, înregistrările audio sunt șterse;
 6. Cine are acces la înregistrările apelurilor telefonice:  Convorbirile inregistrate pot fi accesate de catre persoanele autorizate pentru evaluarea si verificarea apelurilor si/sau de catre autoritatile competente.

  Ne asigurăm că persoanele autorizate prelucrează datele cu caracter personal s-au angajat să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, avand obligația legală de a pastra confidențialitatea datelor și de a accesa astfel de date doar in baza scopurile menționate la punctul  c).

 

II. 4. În cazul vizitării paginii noastre www.ptc-auto.ro

Sistemele informatice și aplicațiile software utilizate pentru funcționarea website-ului nostru, obțin, în mod general, unele date cu caracter personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, însă, datorită naturii lor, pot permite, prin prelucrarea și integrarea cu anumite date stocate de terți, identificarea utilizatorilor.

Atunci când vizitați pagina PTC AUTO, colectăm diverse informații și monitorizăm traseul navigării dvs. în cadrul paginilor de pe website, precum și link-urile accesate pentru a adapta cât mai bine conținutul, a vă oferi produsele și conținutul pe care le veți aprecia.

În cadrul vizitei la paginile noastre de internet, în browserul de internet folosit de dvs. și în echipamentul dvs., introducem și apoi citim fișiere cookies. Mai multe detalii gasiți aici: www.ptc-auto.ro/pages/cookies 

În afara fișierelor cookies, prelucrăm și date privind comportamentul dvs. pe web, adresa dvs. IP, datele puse la dispoziție de browserul dvs. - adică rezoluția, sistemul de operare al echipamentului dvs., inclusiv versiunea acestuia și configurarea limbii.

Paginile noastre de internet pot conține trimiteri la alte pagini web, pe care le considerăm practice și care ar putea furniza informații utile. Am dori să vă atragem atenția asupra faptului că aceste pagini ar putea fi în proprietatea și în exploatarea altor societăți și organizații, care vor prelucra datele în conformitate cu Principiile de securitate și protecție a datelor personale proprii. Societatea noastră nu deține niciun control cu privire la această prelucrare și nu poartă răspunderea cu privire la informațiile, la materialele, la produsele sau la serviciile conținute în aceste pagini de internet sau accesibile prin intermediul acestora.

Datele prelucrate sunt:
A) Date de pe dispozitiv (adresa IP, rezoluția, sistemu de operare și echipamentul dvs.)
B) Date de Localizare. Localizarea în baza Datelor de Localizare va putea fi:
• Mai puțin exacte: locație bazată pe IP (Geo-locația stabilită pe baza adresei dvs. C) C) Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Mai multe detalii găsiți aici: https://ptc-auto.ro/pages/cookies 

SCOPUL PRELUCRĂRII: Utilizăm aceste date numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea website-ului nostru și pentru a verifica funcționarea corectă a acesteia. Nu folosim o procesare complet automatizată, care ar produce efecte juridice în ceea ce privește drepturile dvs. Procedăm la prelucrarea datelor privind comportamentul dvs. pe paginile noastre de internet, ceea ce ne permite să obținem informații în baza cărora avem posibilitatea de a îmbunătăți continuu paginile de internet, astfel ca acestea să fie pentru dvs., în calitatea de utilizator, cât mai atrăgătoare și ușor de folosit. Datele dvs. personale pot fi prelucrate și în scopul efectuării diferitelor statistici, precum monitorizarea vizitatorilor sau măsurarea eficienței publicității, la fel ca și pentru testarea noilor funcționalități ale paginilor noastre de internet sau ale aplicației mobile. Datele privind comportamentul dvs. în cadrul web-ului sunt importante și ca prevenție împotriva atacurilor îndreptate asupra paginii noastre.

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Interesul nostru legitim pentru îmbunătățirea website-ului nostru și pentru gestionarea capacităților serverului și pentru păstrarea fără erori a Platformei noastre (art. 6 alin. 1, lit. f GDPR); Îndeplinirea îndatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre (art. 6 alin. 1, lit. c GDPR).

 

II. 5.  În cazul în care sunteți un beneficiar al informațiilor comerciale
Aveți posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicări comerciale prin abonarea la newsletter, bifând căsuța ,”Sunt de acord sa primesc informatii despre ofertele exclusive PTC Auto.”. Puteți în orice moemnt refuza primirea acestor informații, prin intermediul link-ului pentru dezabonare, aflat în partea de jos a fiecărui e-mail.

În cazul în care sunteți un beneficiar al acestor informații, prelucrăm următoarele date:
A) Date de identificare: nume, prenume
B) Date de contact: adresa de e-mail 

SCOPUL PRELUCRĂRII: Dacă optați pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite mesaje comerciale cu privire la activitățile și promoțiile noastre.

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Temeiul legal pentru prelucrarea în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR). Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială (e-mail). 

II. 6. În cazul în care veți participa la concursul pentru consumatori

Prin intermediul paginilor noastre sau al profilurilor din cadrul rețelelor de socializare selectate, organizăm pentru dvs. concursuri atractive, la care puteți participa și ale căror reguli pot fi găsite aici. Anunțarea câștigătorilor poate fi publică, ceea ce înseamnă că, pe pagina noastră sau în cadrul profilului din rețeaua de socializare selectat, putem face publice anumite date personale ale câștigătorului. Orice fel de activitate sau de comunicare cu noi prin intermediul rețelelor de socializare, ca și prelucrarea datelor dvs. personale respectă Principiile de prelucrare a datelor personale ale societății care este operatorul rețelei de socializare respective.
În cazul în care veți participa la concurs, procedăm la prelucrarea următoarelor date personale:
A) Date de identificare, adică numele și prenumele;
B) Date de contact, adică profilul dvs. în cadrul rețelei de socializare sau adresa de e-mail; în cazul unui câștig, în scopul furnizării acestuia, adresa, adresa de corespondență, adresa de facturare și numărul de telefon.

SCOPUL PRELUCRĂRII: În cazul deciziei de a participa la concursurile organizate de noi, prelucrăm datele dvs. personale în scopul participării la acesta și, în cazul unui câștig, pentru a anunța publicul larg, precum și pentru a vă contacta.

TEMEIUL DE PRELUCRARE: Temeiul legal pentru prelucrarea în acest scop îl reprezintă consimțământul dumneavoastră. (art. 6 alin. 1, lit. a GDPR). Puteți revoca acordul prealabil în orice moment și fără costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat în fiecare comunicare comercială (e-mail).

 

III. PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă.

 

VI. DURATA DE PRELUCRARE

Ca regulă, vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata existenței contului în Platforma noastră.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

De asemenea, am putea păstra Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai îndelungate de timp, astfel încât să avem o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri sau dacă apreciem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu legată de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

 

V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari:

 • procesatori de plăți;
 • companii de curierat
 • autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeană și/sau în Zona Economică Europeană. În cazul în care destinatarii sunt situați în afara Uniunii Europene și a Zonei Economice Europene, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă. În acest sens, ne bazăm pe mai multe garanții, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană. Puteți primi de la noi o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice solicitare în acest sens, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

 

VI. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal este importantă pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, precum limitarea accesului la Datele cu caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate.

 

VII. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. 

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Verificarea identității: Acordăm cea mai mare atenție confidențialității tuturor Datelor cu Caracter Personal și ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea în cazul în care faceți o cerere cu privire la Datele cu Caracter Personal.

Taxe: Ca regulă, vă puteți exercita drepturile dumneavoastră în mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă rezonabilă în cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de răspuns: Depunem tot efortul pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mult o lună de la primirea solicitării. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire și cu privire la motivele întârzierii.

 

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii Datelor cu Caracter Personal, perioada pentru care Datele cu Caracter Personal sunt păstrate, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, drepturilor dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere, de unde am obținut Datele cu Caracter Personal.

Dreptul la rectificare: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile. În eventualitatea unor erori, după notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la ștergere: În anumite cazuri, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea Datelor cu Caracter Personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm; (ii)ați retras consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal și noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal în baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv)dați curs unui drept legal de a vă opune. Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere în cazul în care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. De asemenea, există alte și circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm această solicitarea de ștergere a Datelor cu Caracter Personal. Pentru ștergerea datelor, vă rugăm să ne contactați la contact@ptc-auto.ro.

Restricționarea prelucrării: Puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în următoarele situații: (i)în cazul în care contestați corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea Datelor cu Caracter Personal în cauză; (ii)în cazul în care prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii)în cazul în care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal în scopul prelucrării, dar ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime ca operator prevalează asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua să folosim Datele cu Caracter Personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: (i)avem consimțământul dumneavoastră; (ii)pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau (iii)pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: În măsura în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru executarea contractului și prelucrarea se face prin mijloace automate, aveți dreptul ca Datele dumneavoastră cu Caracter Personal să vă fie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, ptc-auto.ro este îndreptățită să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Dreptul de a vă opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, vă puteți opune la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: În anumite circumstanțe aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu este aplicabil în cazul în care decizia: (i)este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (ii)este autorizată de lege care prevede și garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;(iii)are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

 

IX. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la contact@ptc-auto.ro