Ai nevoie de ajutor? Contacteaza-ne la: contact@ptc-auto.ro  /  0351 630 022

Legea asigurărilor auto din România: tot ce trebuie să ştii

Pentru a circula legal pe drumurile publice din ţara noastră trebuie ca atât maşina, cât şi conducătorul auto să îndeplinească anumite criterii. Pe lângă Inspecţia Tehnică Periodică valabilă, orice maşină trebuie să aibă o poliţă de asigurare în caz de accident. Obligatorie prin lege este asigurarea de răspundere civilă auto, cunoscută sub acronimul RCA. Pe lângă aceasta, există şi poliţe de tip CASCO, însă acestea sunt facultative. Norma care stabileşte principiile de funcţionare este Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind „asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie”, cu ulterioarele modificări, completări şi legislaţii secundare.

Ce este poliţa de asigurare RCA

Poliţa RCA este documentul prin care se constată încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă pentru prejudicii produse persoanelor terţe prin accidente de vehicule sau de tramvaie.

Cine are obligaţia de a încheia o astfel de poliţă

Toate persoanele fizice sau juridice (firme, companii etc) care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România sunt obligate să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse în urma unui accident rutier. Singurele excepţii sunt persoanele care utilizează vehicule exclusiv pentru antrenamente, curse, întreceri sau raliuri organizate legal. Cu toate acestea, legea permite încheierea unei asigurări facultative pentru persoanele exceptate care doresc să acopere riscurile ce derivă din acest tip de activităţi.

Definiţia accidentului rutier

Din punct de vedere legal, prin accident rutier se înţelege evenimentul în care a fost implicat cel puţin un vehicul, în urmă căruia se constată prejudicii materiale, cu sau fără vătămarea sănătăţii sau a integrităţii corporale a vreunei persoane.

 accident cu 2 masini
sursa foto: https://pixabay.com/photos/crash-test-collision-1620591/

Ce înseamnă asigurat şi asigurator

Asiguratul este acel proprietar sau utilizator al unui vehicul sau tramvai care a încheiat o poliţă prin care răspunderea civilă delictuală apărută în urma unui accident rutier soldat cu prejudicii pentru terţe persoane este preluată contractual de un asigurător în baza unui contract RCA valabil. Există chiar posibilitatea ca un asigurat să aibă mai multe contracte RCA valabile, în aceste condiţii despăgubirea fiind suportată în părţi egale de către toţi asigurătorii.

Ce rol are Autoritatea de Supraveghere Financiară

ASF este autoritatea administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică independentă şi autofinanţată. Instituţia are rolul de a autoriza, reglementa, supraveghea şi controla entităţile care activează pe pieţele financiare non-bancare: asigurări – reasigurări, instrumente şi investiţii financiare, pensii private. Unul dintre principalele roluri asumate este protecţia consumatorilor. ASF stabileşte prin reglementări forma şi conţinutul contractului RCA.

Durata contractului RCA

Poliţele RCA se pot încheia pe o perioadă cuprinsă între o lună şi multiplu de o lună până la 12 luni. Prin excepţie de la această regulă se pot încheia contracte pe o perioadă mai mică de o lună pentru:

  •       vehicule înmatriculate sau înregistrate în Spaţiul Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene în vederea importului în România, cu documente justificative;
  •       vehicule destinate exportului;
  •       vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie.

Obligaţii de plată

Plata primelor de asigurare se poate face integral sau în rate, conform acordului încheiat de asigurator cu asiguratul. Asiguratul are obligaţia de a plăti prima de asigurare, în timp ce asigurătorul se obligă să plătească despăgubirea terţului prejudiciat în urma producerii unui risc asigurat, respectând normele legale şi clauzele contractuale.

 obligatii plata accident auto
sursa foto: https://unsplash.com/photos/uWOBgtCD_m8

Ce riscuri acoperă

În condiţiile în care un eveniment asigurat se produce în perioada de valabilitate a RCA, asigurătorul acordă despăgubiri în bani pentru:

  •       costurile care privesc readucere vehiculului la starea de dinaintea evenimentului asigurat, în condiţii legale;
  •       prejudicii materiale, inclusiv cele aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedită prin expertiză sau cu documente;
  •       prejudiciile cauzate de lipsa de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv servicii de înlocuire temporară a vehiculului (maşină la schimb pe perioada reparaţiei), în baza opţiunii persoanei prejudiciate;
  •     asistenţă rutieră: servicii sau cheltuieli de transport al vehiculului avariat de la locul accidentului la locaţia centrului de constatare a daunelor, la unitatea unde va fi reparat, dacă în urma avariei este netransportabil;
  •       vătămări corporale sau deces, chiar şi pentru prejudiciile fără caracter patrimonial;
  •       cheltuieli de judecată.

Cum se constată pagubele

În funcţie de gravitatea accidentului rutier, constatarea se poate face de către un agent de poliţie sau amiabil, de către cei doi şoferi implicaţi.

Constatarea amiabilă de accident

În cazul producerii unui accident rutier în care sunt implicate două vehicule, accident soldat numai cu prejudicii materiale, cei doi asiguraţi au posibilitatea de a-şi informa asigurătorii în baza unui formular tipizat denumit constatare amiabilă de accident.

Informaţiile înscrise în tipizat se referă la data şi locul producerii accidentului, datele de identificare ale şoferilor implicaţi, proprietarii vehiculelor, date despre vehicule, numărul poliţelor valabile şi circumstanţele în care a avut loc evenimentul.

Ce spune legislaţia secundară

Forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea constatării amiabile de accident sunt stabilite atât prin Legea asigurărilor auto, cât şi prin reglementări ale ASF şi prin legislaţia secundară.

În ceea ce priveşte constatarea amiabilă de accident, începând cu toamna anului 2022, o normă ASF a introdus formularul electronic de constatare amiabilă în caz de accident prin intermediul unei aplicaţii ce poate reda dinamica accidentului, cu ajutorul sistemului GPS.

Tot de legislaţia secundară ţine eliminarea obligativităţii prezentării poliţei RCA în format fizic. Din anul 2021, la un control de rutină sau în caz de accident, poţi prezenta poliţa în format electronic.